מסע מועדון סובארו - מנחל צין למכתש רמון - שבת, 26/12/09

נחל עבדת - המאגורות - שרידי חקלאות נבטית - נפחה - בור הקצינים - מצפה רמון - גן הפסלים - תצפיות מהצוקים אל המכתש לאור הציר - מצד מחמל - ירידה של מעלה נוח - חאן בארות.
ואחת מהקבוצות עולה את מעלה דקלים... עם סובארו פורסטר - כבוד!
סיום - במפגש עם כביש המכתש

צילמו: יובל ודני דיאמנט
הדריכו: עדי וייזל וטוביה רינדה (2 שיירות)

ולסיום עולים את מעלה דקלים

ולסיום עולים את מעלה דקליםולסיום עולים את מעלה דקלים

במעלה דקלים

במעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקליםבמעלה דקלים

בשיירה בראש מעלה דקלים בסוף היום ובסוף הטיול

בשיירה בראש מעלה דקלים בסוף היום ובסוף הטיולבשיירה בראש מעלה דקלים בסוף היום ובסוף הטיול

תגובות

0 תגובות