שטח 4X4 > כתבות > ביטוח וחוק

ביטוח - יש ביטוח גם אם אין פוליסה

מנהל חברה סגר טלפונית, עם סוכן הביטוח, עסקת ביטוח לרכב משא שבבעלות החברה.
שבוע ימים לאחר מכן, המשאית נגנבה. חברת הביטוח: טרם הופקה פוליסה, לכן אין ביטוח.
האם נכרת חוזה ביטוח בין הצדדים על אף שלא הופקה פוליסת ביטוח? השופט שלמה לבנוני, מבית משפט השלום בחיפה, מכריע בשאלה

חברת ההובלות ברוש ביקשה לבטח רכב משא שבבעלותה.
עופר ברוש, מנהל החברה, פנה לסוכן הביטוח אהרן (רוני) קפלן.
בשיחה טלפונית עם פקידת הסוכן, מילאה הפקידה טופס הצעת ביטוח בחברת הכשרת הישוב, לתקופת ביטוח שמיום ההצעה למשך שנה.
הפקידה העבירה לברוש טופס מיגון עמו היה אמור להגיע אל בודק מורשה מטעם הכשרת הישוב על מנת שיוודא קיומם של אמצעי המיגון.
שבוע ימים בלבד לאחר מכן נגנב הרכב.
הכשרת הישוב סירבה לשלם לברוש את תגמולי הביטוח.
לא נכרת חוזה ביטוח, טענה הכשרת הישוב.
מה זאת אומרת, השתומם ברוש. תבדקו עם סוכן הביטוח, כל אימת שביטחתי את רכבי החברה באמצעותו נסגרה עסקת הביטוח בטלפון. גם הפעם סגרתי את העסקה עם פקידת הסוכן אשר מילאה הצעת ביטוח וגם העבירה אלי טופס מיגון. אלינו לא הגיעה הצעת הביטוח ולא הפקנו עבורך פוליסה, הפטירה הכשרת הישוב.

ברוש פנה בתביעה לבית משפט השלום בחיפה כנגד הכשרת הישוב וכנגד סוכן הביטוח.
אל מול טענת הכשרת הישוב כי לא התקבלה הצעת הביטוח, אישר סוכן הביטוח כי מולאה הצעת ביטוח אשר נשלחה בפקס אל החתמת חגית בהכשרת הישוב. הצעת הביטוח הוצגה במשפט ועליה נרשם כי היא נעשתה ב''הוראה טלפונית''.
    השופט שלמה לבנוני, מבית משפט השלום בחיפה, השתומם לגלות כי הכשרת הישוב לא הביאה לעדות את החתמת חגית. תחתיה הובא תצהיר של פקידת תביעות. בתצהיר לא נאמר דבר בעניין השאלה השנויה במחלוקת, אם הצעת הביטוח התקבלה אם לאו בהכשרת הישוב או מה עלה בגורלה. לשופט לבנוני לא נותר אלא לקבוע כי לגרסתה של הכשרת הישוב בכתב ההגנה, לא הובא כל ביסוס ראייתי. מעדותה של פקידת התביעות, מוסיף השופט, הוברר כי התצהיר הוכתב לה על ידי ב''כ הכשרת הישוב, ואין בו כדי לתרום דבר במחלוקת העומדת למשפט.     לפיכך ולנוכח עדותם של ברוש ופקידת הסוכן קובע השופט לבנוני כי מולאה הצעת הביטוח אשר נשלחה בפקס והתקבלה בהכשרת הישוב.

הכשרת הישוב לא ויתרה וטענה וחזרה וטענה כמו מנטרה, כותב השופט, כי ברוש אינה אוחזת בכל פוליסה. מה בכך להועיל להכשרת הישוב, מתקשה השופט להתחקות אחר תכלית הטענה. הלוא ברגיל קיים פער זמנים עד שהפוליסה נמסרת למבוטח. בכך עוסק סעיף מפורש בחוק חוזה הביטוח מגלה השופט להכשרת הישוב, הקובע כי כל עוד לא נמסרה למבוטח פוליסה רואים כמוסכמים את תנאי הפוליסה הנהוגים בחברת הביטוח באותו סוג ביטוח כפי שהגישה למפקח על הביטוח.   על כן ולמרות שלא הופקה פוליסה, קובע השופט לבנוני, כי נכרת חוזה ביטוח בין ברוש להכשרת הישוב באמצעות פקידת הסוכן.

בצר לה ניסתה הכשרת הישוב להיאחז בטופס המיגון. המצאת טופס המיגון, טענה הכשרת הישוב, מהווה תנאי לכניסת חוזה הביטוח לתוקף ומשלא הומצא לפני גניבת הרכב אין ביטוח. הכשרת הישוב, מבהיר השופט, אינה טוענת כי ברכב לא הותקנו אמצעי המיגון לגביהם נקבע בפסק הדין כי הותקנו ברכב, אלא שדי בכך שטופס המיגון טרם הומצא להכשרת הישוב כדי לאיין את חוזה הביטוח. השופט לבנוני לא התרשם. לא בהצעת הביטוח וגם לא בטופס המיגון נכתב כי המצאת טופס המיגון מהווה תנאי לכניסת הביטוח לתוקף, להבדיל מקיומם ברכב של אמצעי המיגון. י ש להבחין, מוסיף השופט, בין דרישת קיומם של אמצעי המיגון לבין הדרישה להוכחת קיומם של אמצעי המיגון שהינה דרישה ראייתית משנית בחשיבותה.

השופט גם דוחה את ניסיונה של הכשרת הישוב לבוא חשבון עם סוכן הביטוח. לא השכלתי להבין, כותב השופט בפסק הדין, במה לא פעל סוכן הביטוח כסוכן סביר ובמה חרג משליחותו. לא מצאתי רבב בפועלו של קפלן כלפי הכשרת הישוב, קובע השופט בפסק הדין. סוף דבר מחייב השופט את הכשרת היישוב לשלם לברוש את שווי הרכב בסך 67,000 ש''ח. כן חויבה הכשרת היישוב לשלם לברוש שכ''ט עו''ד בסך 12,000 ש''ח ובאגרת משפט. בנוסף חויבה הכשרת הישוב לשלם לסוכן הביטוח שכ''ט עו''ד בסך 7,000 ש''ח. לאתר של עו''ד חיים קליר – הקליקו כאן

תגובות

0 תגובות