חזרה לויקי

בטיחות פסיבית

  • שתף:
  • שלח
  • הדפסה

כל האמצעים השומרים על הרכב והנוסעים בעת תאונה. חגורת בטיחות, קדם מותחן לחגורות, כלוב התהפכות, מבנה המרכב של הרכב, הגה קורס וכו'   בשונה מבטיחות אקטיבית הבאה למנוע את התאונה טרם התרחשה - בטיחות פסיבית היא הכינוי למערכות המבטחות את הרכב והנוסעים לאחר קרות התאונה.