חזרה לויקי

התמצאות

הזדהות בשטח ביחס לסביבה וביחס לרוחות (כיווני) השמים