חזרה לויקי

מפסק

הכוונה למפסק גלגלים

המרחק בין גלגל ימין לגלגל שמאל על אותו ציר. ככל שהמרווח/מפסק גדול יותר יציבות הרכב גבוהה יותר.