חזרה לויקי

נעילה הידרוסטטית

מניעת יכולת התנועה של המנוע, עקב חדירת מים אל תוך חלל הצילינדרים. מים אינם נדחסים כמו אוויר ולכן המנוע ננעל ומפסיק להסתובב. מתרחשת במעברי מים, אם מים חודרים לתוך המנוע דרך מסנן האוויר.