חזרה לויקי

Cruise Control

מערכת אלקטרונית לשמירה על מהירות קבועה. משמשת בעיקר לנוחות הנהג.