חזרה לויקי

EBA

Engine Brakes Assist Control מערכת לסיוע והגברה של עוצמת הבלימה