interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית נטישה

זווית הנוצרת בין נקודת המגע של הגלגל האחורי באדמה, לבין קצהו האחורי של כלי הרכב. ככל שהזווית קהה יותר, כלי הרכב יכול לנטוש מכשול, או קיר מבלי שחלקו האחורי ייפגע.

undefined

תגובות

0 תגובות