פסגת קילימנג'ארו - ספטמבר 2023 אחים לחיים, משלחת 8