סיכום טיול לילה בנחל חמר ובנחל סדום - 5/8/22
טיול מועדון רקסטון לדרום רמת הגולן - 6/8/22
הענק הרוסי: Vityaz DT-30
דיפנדר אספנות מוסב להנעה חשמלית
יגואר 2022
יגואר I PACE
יגואר F Pace