interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

הילוך יתר

הילוך ביחס גבוה יותר (כלומר קטן מ...) מ-1:1. לדוגמה: בתיבת NV4500 של שברולט, ההילוך החמישי הוא הילוך יתר ביחס 1:0.73. הילוך יתר מפחית את סיבובי המנוע במהירות מסוימת ותורם בכך לחיסכון בדלק.

תגובות

0 תגובות