interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

EBD

Electronic Brake force Distribution

מערכת לחלוקת עצמת הבלמים בין קדמת הרכב לאחורי הרכב.

ראשי תיבות של Electronic Braking Distribution.

המערכת מווסתת את עצמת הבלימה בין הבלמים הקדמיים לבין הבלמים האחוריים על פי הצורך, כלומר מגבירה את עצמת הבלימה מלפנים ומפחיתה מאחור במהלך הבלימה, בהתאם להעברת המשקל קדימה (או אחורה) בזמן הבלימה.

תגובות

0 תגובות