interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

חמדה

משטח קרקע המאפיין קרקע מדברית טרשית. החמדה מורכבת משכבה של אבנים קטנות מעל משטח רך יותר. לרב החמדה בנויה מאבני צור קשות (שהן סוג של סלע משקע ימי) שנשאר מעל פני הקרקע לאחר שסוגי סלע אחרים ורכים (גיר וקירטון) הוסעו משם על-ידי המים והרוח. צבעה של החמדה כהה בשל מורכבותה מאבני צור אבל גם בגלל התחמצנות והתרכבות עם ברזל על פני הקרקע ('פאטינה'). חמדה או חמאדה או HAMADA פירושו בערבית - מדבר אבנים בלתי פורה.

ג'יפאים שימו לב!

נסיעה על חמדה היא בדרך כלל כייף אבל:

  1. זו קרקע שמזמינה פנצ'רים (תקר) בצמיגים וגרוע מכך צמיגים קרועים.
  2. נסיעה על החמדה חורצת קוליסים שישארו שם לשנים רבות דבר שמקלקל את הטבע והורס בתי גידול של צמחי מדבר וחיות קטנות שכן הקוליסים משנים את ערוצי הזרימה של מעט הגשם היורד באיזורי המדבר.

איפה יש חמדות?

בארץ - רבים ממישורי הנגב מאופיינים בחמדות ובעיקר המשטחים סביב שמורת הנחלים הגדולים - נחל פארן, נחל חיון, גרזי וכו'. בחצי האי ערב - רוב רובו משטחי חמדה. במדבר הסהרה - קיימים משטחי חמדה גדולים. ובעצם בשטחי מדבר רבים יש חמדות ובמיוחד באלו שבעברם כוסו בים והם מורכבים מסלעי משקע ימיים (סלעים המכילים סידן של שאריות בעלי חיים ושנוצרו על קרקעית הים).

מישורי חמדה באתר ניתן לראות ביומני מסעות ממזרח ירדן ומהסהרה (במצרים ובמרוקו)

undefined

undefined

תגובות

0 תגובות