interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

LOW

הילוך LOW בעברית הינו הילוך כוח.
מערכת הילוכים נוספת הקיימת ברכבי שטח קשוחים ומכפילים את תיבת ההילוכים באמצעות תיבת העברה - תיבת הילוכים נוספת המספקת שני הילוך HIGH - ההילוך המהיר הרגיל ו- LOW שזה הילול הכוח המיוחד

LOW - הילוך כוח : מערכת הילוכים נמוכים וחזקים המושגים באמצעות תיבת ההעברה - תיבת הילוכים נוספת הנמצאת ביציאה מתיבת ההילוכים ולפני גל ההניע.

תגובות

0 תגובות