interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

זווית ראייה

הזווית בין קו העיניים של הנהג לבין החלק הקדמי של מכסה המנוע (או קדמת הרכב) לבין הקרקע. ככל שהזווית קטנה יותר נוצר ''שטח מת'' גדול יותר שלא מאפשר לנהג לראות את השטח ממש לפני פגוש הרכב.

תגובות

0 תגובות