interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קואורדינאטות

רשת הקואורדינאטות -GRID בלועזית, היא מערכת קווים מקבילים היוצרים על המפה תבנית ריבועית המתארת את קווי האורך – LONGITUDE, ואת קווי הרוחב – LATITUDE. רשת הקואורדינאטות יוצרת שפה משותפת בבואנו לתאר נקודה מסוימת במרחב באמצעות צמד מספרים של קווי אורך ורוחב המעניקים לנקודה ערך חד ערכי – וזהו הנ.צ. – ובשמו המלא - נקודת ציון.
להרחבה ראו את כתבת הניווט הראשונה - קישור

תגובות

0 תגובות