interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

קוטר סיבוב

המרחק המינמאלי אותו עובר הרכב בעת פנייה עם הפניית הגה מכסימאלית. ככול שקוטר הסיבוב קטן יותר יכול הרכב לתמרן בקלות יותר. עם קוטר סיבוב גדול יכול והרכב לא יוכל להשלים את הפנייה (סיבוב) בפעם אחת ותידרש נסיעה לאחור (אחת או יותר) על מנת ''להיכנס'' לתוך הפנייה.

תגובות

0 תגובות