פורומים

 - למען הקהילה

תחזית משרד האנרגיה ל"חשמול" כלי הרכב בישראל

16 בספטמבר 2023 ב 18:55 0 תגובות 438 צפיות profile imageOgash Ofer

משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם את התחזית לכניסת כלי רכב חשמליים והשפעתה על משק החשמל בעשורים הקרובים. התחזית מתבססת על מודל שבחן מספר תרחישים, המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה. התחזית הוכנה במסגרת מודל כולל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק עד 2050, ובדגש על צריכת הדלקים העתידית שגיבשו מינהל הדלק והגז, אגף אסטרטגיה והחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.

על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל.
בעוד שכיום סקטור התחבורה צורך פחות מאחוז אחד מהביקוש לחשמל במשק, בשנת 2030 צפוי הביקוש לעמוד על כ-6% מהסך הכולל, וכ-15% מהסך הכולל בשנת 2050.

כלי רכב פרטיים:

כיום, סך כלי הרכב החשמליים הפרטיים שנוסעים על כבישי ישראל עומד על כ-70 אלף, כאשר הביקוש לחשמל עבור כלי רכב אלו עומד על כ-0.3 טרה וואט שעה בשנה.

על פי התרחיש המרכזי בתחזית שמפרסם המשרד, מספר כלי הרכב הפרטיים בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-1.3 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים בשנה זו צפוי להגיע לכ-4 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-4% מתחזית הביקוש לצריכת החשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, ומוערכת בכ-92 טרה וואט שעה ((TWh.

בשנת 2050, צופה התחזית כי כלל כלי הרכב הפרטיים שייסעו על כבישי ישראל יהיו חשמליים, כאשר מספרם יעמוד על כ-6 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים בשנה זו צפוי להגיע לכ-14 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-7.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

תחבורה כבדה (אוטובוסים, משאיות ורכבות):

מגמת החישמול במשק הישראלי עתידה להתבסס גם במקטע כלי הרכב הכבדים: האוטובוסים, המשאיות והרכבות. על פי התחזית, מספר האוטובוסים החשמליים בכבישי ישראל בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-8,000 אוטובוסים, שיהוו כ-35% מסך האוטובוסים בארץ. בשנת 2050, 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים או מונעים במימן.

בתחום המשאיות, צופה התחזית כי בשנת 2040 תהיה חדירה משמעותית של משאיות חשמליות בסקטור המשאיות הקלות (עד 12 טון), כך שמספרן צפוי להגיע עד לכ-50% מסך המשאיות מסוג זה על הכביש. יש לציין כי על פי החלטות הממשלה בנוגע לסקטור המשאיות הכבדות, יעדי הפליטות בתחום זה יואצו משנת 2035.

תחום הרכבות כולל שלושה סקטורים: הרכבת הכבדה (רכבת ישראל), הרכבות הקלות במטרופולינים ופרויקט המטרו. אלה צפויים להוסיף לביקוש החשמל עד שנת 2050 כ-4 טרה וואט שעה (TWh). מכאן, שעל פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל), סך צריכת החשמל של הרכבות תהווה כ-2.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

לכל הכתבות בתחום ראו - תגית רכב חשמלי באתר
הוספת תגובה
ביטול