חזרה לויקי

ESP

מערכת של בקרת יציבות Electronic Stability Program

ראו ערך של בקרת יציבות באינצקלושטח