חזרה לויקי

בקרת אחיזה

בקרת אחיזה היא TC - להסבר ראו: בקרת משיכה