חזרה לויקי

בסיס גלגלים

באנגלית: Wheel Base . המרחק בן הסרן הקדמי לסרן האחורי ברכב. מרחק זה נמדד בין מרכז הגלגל הקדמי למרכז הגלגל האחורי