חזרה לויקי

בסיס גלגלים

  • שתף:
  • שלח
  • הדפסה

באנגלית: Wheel Base . המרחק בן הסרן הקדמי לסרן האחורי ברכב. מרחק זה נמדד בין מרכז הגלגל הקדמי למרכז הגלגל האחורי