חזרה לויקי

CBC

Corner Brake Control - הגברת בלימה בזוית או שינוי עוצמת הבלימה לסרנים לפי זווית הרכב (ובהתאם המשקל השונה על הסרן)