שטח 4X4 > כתבות > טכני

דיפרנציאל - הדגמה באמצעות לגו

הדיפרנציאל הוא החלק המכאני במערכת ההנעה שלי כלי הרכב המאפשר לנוע בסיבובים ובפניות כאשר הגלגל החיצוני עובר דרך ארוכה יותר מאשר הגלגל הפנימי ואילו הדיפרנציאל יודע לפצות על "הפרשי הרדיוסים".
מערכת של "לגו טכני" בחיבור למנוע חשמל מאפשרת להדגים עבודה של דיפרנציאלמונחים מהויקשטח:

בקרת משיכה | בקרת יציבות | ESP | TC | קורונה פניון | דיפרנציאל

לכתבות טכניות בנושא דיפרנציאל ומערכות אלקטרוניות:

קישור לכתבה - הדיפרנציאל אי אפשר בלעדיו אך חייבים לדעת לחיות איתו

בטיחות פאסיבית ואקטיבית ומערכות עזר אלקטרוניות לבלימה

הפתרון הטכנלוגי - כתבה שנייה בסדרה המערכות האלקטרוניות

טיפ נהיגה - לנתק או לא לנתק את המערכות האלקטרוניות?

דיפרנציאלים - נעילות דיפרנציאל - בקרת אחיזה: