interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

מוט מייצב

חלק מהמתלה, אשר מקשר צמד מתלים (ימין/שמאל), על ידי מוט פיתול, כדי להגדיל את התנגדות כלי הרכב לגלגול. כאשר כלי הרכב רוכן בפניה, המתלה החיצוני מתכווץ. המוט המייצב מכווץ גם את המתלה השני, כדי לשמור על זווית גלגול נמוכה. מוט מייצב מצמצם את מהלך המתלה ופוגע ביכולת העבירות בשטח.


ניתוק מוט מייצב בג'יפ רנגלר - רוביקון:

מתוך הדרכת זום לאנשי ג'יפ

תגובות

0 תגובות