interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

תת היגוי

UnderSteer או היגוי חסר מתרחש כאשר גלגל בחלקו הקדמי של הרכב מאבד אחיזה ולא יכול לשמור על רדיוס הפנייה הרצוי. אבדן האחיזה לא מאפשר לרכב לשמור על קו הסיבוב הרצוי. (רדיוס הסיבוב גדל כלפי חוץ)

במקרה של תת היגוי ימשיך חרטום הרכב לכיוון המקורי - ישר ולא ישלים את הפנייה בהתאם לרדיוס הפנייה הרצוי/המתוכנן. במקרה של סיבוב הרכב ימשיך ישר או לא יפנה מספיק חד עם הסיבוב. הפתרון הוא בעזיבה איטית של המצערת, מתוך כוונה שהאחיזה תחזור לגלגל שאיבד אותה, והמשך הפניית ההגה לכיוון הפנייה על מנת לשמור על קו הסיבוב.
לטיפ שטח בנושא היגוי יתר והיגוי חסר בקרת היציבות ESP נותנת פתרון מעולה למצב זה ופותרת את הנהג מהצורך לחדש אחיזה בעצמו.

תת היגוי

תת היגוי

undefined

הדגמה ברורה של רכבים בתת היגוי בכביש רטוב (במבחן השוואתי להתנהגות רכב בחמיקה ממכשול)

תגובות

1 תגובות

1

Ogash Ofer

21 באוקטובר 2011 ב 13:58

תת היגוי

הוספתי סרטון המדגים היטב תת היגוי על כביש רטוב.
הסרטון נעשה במסגרת מבחן השוואתי להתנהגות כביש בין 5 רכבי 4X4.