interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

שלדת סולם

ג'יפים ורכבי שטח רבים אחרים בנויים משלדה ומרכב נפרדים.
שלדת סולם כשמה כן היא נראית כמו סולם 2 קורות אורך ומספר קורות רוחב.
המבנה הזה פשוט וחזק, אינו מגביל את גובה מרכב הרכב ומאפשר שיפורים רבים, הגבהה והחלפת חלקי מרכב.
ז''א ניתן לשים אוקולונים בין השלדה למרכב ולקבל מקום לצמיגים רחבים/גדולים יותר. במרכב אחוד אשר תחתית הרכב משולבת בשלדה הגמישות קטנה יותר (בנושא שיפורים לשטח) אך התנהגות הכביש טובה יותר ולכן רכבי השטח שמיועדים לעבודה קשה (דיפנדר/סופה וכו'') לא עברו למרכב אחוד כמו הפאג'רו קינג

שלדת סולם מול מרכב אחוד

שלדה מתקדמת יותר משלדת סולם הנהוגה כיום בשוק הרכב היא ה: מרכב אחוד אשר תחתית הרכב משולבת בשלדה. ובשל כך הגמישות של השלדה קטנה יותר וגם נושא השיפורים והשינויים בעייתי יותר. עם זאת התנהגות הכביש של מרכב אחוד טובה יותר. רכבי השטח המסורתיים והמיועדים לעבודה קשה (כמו: דיפנדר / סופה / רנגלר / טנדרים וכו') בנויים על בסיס של שלדת סולם. בשונה מכלי רכב מתקדמים (כמו: הפאג'רו קינג) אשר עברו למרכב אחוד.

הסבר על שלדת סולם והמכלולים של ג'יפ רנגלר:

מתוך הדרכת זום לאנשי ג'יפ

תגובות

0 תגובות