שטח 4X4 > יומני מסע בארץ > טיולים ומסעות בארץ

תמונות מטיול ג'יפים לבקעת הירדן

יומן המסע המצולם של חיים ועדנה בודן מתוך המסע בבקעת הירדן - מגלגל לסרטבה - מאי 2008

היציאה ממפגש הבקעה סיום בפסגת הסרטבה טיילו וצילמו: האבנים והבודנים

החרוט למעלה הוא הסרטבה ובפסגה יסתיים הטיול.
בפסגת חרוט זה הייתה מצודה של אלכסנדר ינאי ובה הבעירו משואות לבשר על ראש חודש

במדבר גם קוץ נקרא פרח

במדבר גם קוץ נקרא פרחבמדבר גם קוץ נקרא פרח

נוף הבקעה ושרידי המבנה של אלכסנדר ינאי

נוף הבקעה ושרידי המבנה של אלכסנדר ינאי נוף הבקעה ושרידי המבנה של אלכסנדר ינאי

נשאר טעם לעוד

נשאר טעם לעודנשאר טעם לעוד

תגובות

0 תגובות