שטח 4X4 > יומני מסע בעולם > ירדן

מזרח ירדן - לעומק של חצי האי ערב 2/2012

מסע מדהים בחמדות, חול, טרשים, מצודות עתיקות, מסתורי המדבר וימות מלח מוצפות במים. אבל לא רק...
גם פוליטיקה, איסלם, גיאולוגיה, גיאוגרפיה והרבה נפט!
1,250 ק''מ של שטח, 4 ימים והספקנו הכול (ובזמן) בזכות חבורת מטיילים לתפארת.
צילום: לי אורן.
הדריך: עופר אוגש.

בימות המוצפות - עמוק מזרחה בלב המדבר של חצי האי ערב

בימות המוצפות - עמוק מזרחה בלב המדבר של חצי האי ערבבימות המוצפות - עמוק מזרחה בלב המדבר של חצי האי ערב

המסע ללב מדבר השממה של המזרח התיכון וחצי האי ערב

לכאורה אין שם כלום! רק שבילים מהירים, אבנים, חולות, דיונות ושממה מוחלטת! אבל למי שמכיר (וזר לא יבין זאת!!!) המדבר המזרחי של ירדן מגוון ומלא הפתעות ותוכן מדהים של היסטוריה, פולטיקה, גיאולוגיה, צמחייה ותרבות. רק צריך להגיע למקומות הנכונים, בזמן הנכון ולגעת בעושר שהמדבר מציע!   מי אמר שהמדבר שממה ??? (או רק נסיעה בלי תוכן...).

ים של מים בלב מדבר השממה - קילומטרים של משטחים מוצפים

בדרך מוואדי ראם לרמת המדבר המזרחית - התחלה חולית וההמשך בטרשים

בדרך מוואדי ראם לרמת המדבר המזרחית - התחלה חולית וההמשך בטרשיםבדרך מוואדי ראם לרמת המדבר המזרחית - התחלה חולית וההמשך בטרשיםבדרך מוואדי ראם לרמת המדבר המזרחית - התחלה חולית וההמשך בטרשיםבדרך מוואדי ראם לרמת המדבר המזרחית - התחלה חולית וההמשך בטרשים

ביום הראשון - אבן דרך נבטית על דרך הבשמים

ביום הראשון - אבן דרך נבטית על דרך הבשמיםביום הראשון - אבן דרך נבטית על דרך הבשמים

שילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחה

שילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחהשילוב של נהיגה בשבילים החוליים ובחמדות לטיפוס טרשי גבוה ומזרחה

בסיום היום הראשון - בראש מעלה בובה, לאחר 3 העליות הטרשיות

בסיום היום הראשון - בראש מעלה בובה, לאחר 3 העליות הטרשיותבסיום היום הראשון - בראש מעלה בובה, לאחר 3 העליות הטרשיות

בוקר היום השני - קלעת פצועה, חאן טורקי על דרך החוגגים למכה

בוקר היום השני - קלעת פצועה, חאן טורקי על דרך החוגגים למכהבוקר היום השני - קלעת פצועה, חאן טורקי על דרך החוגגים למכהבוקר היום השני - קלעת פצועה, חאן טורקי על דרך החוגגים למכהבוקר היום השני - קלעת פצועה, חאן טורקי על דרך החוגגים למכה

ביום השני - לאורך הרכבת החיג'אזית

ביום השני - לאורך הרכבת החיג'אזיתביום השני - לאורך הרכבת החיג'אזית

תחנת הטענה של פוספטים במסעף הרכבת החיזאגית

תחנת הטענה של פוספטים במסעף הרכבת החיזאגיתתחנת הטענה של פוספטים במסעף הרכבת החיזאגיתתחנת הטענה של פוספטים במסעף הרכבת החיזאגיתתחנת הטענה של פוספטים במסעף הרכבת החיזאגית

ביום השני - מישורי חמדה אין סופיים בדרך לגבול עם ערב הסעודית

ביום השני - מישורי חמדה אין סופיים בדרך לגבול עם ערב הסעודיתביום השני - מישורי חמדה אין סופיים בדרך לגבול עם ערב הסעודית

ביום השני - אבן גבול: ירדן - ערב הסעודית

ביום השני - אבן גבול: ירדן - ערב הסעודיתביום השני - אבן גבול: ירדן - ערב הסעודית

לאורך הגבול ועל הגבול בין ירדן לסעודיה

לאורך הגבול ועל הגבול בין ירדן לסעודיהלאורך הגבול ועל הגבול בין ירדן לסעודיהלאורך הגבול ועל הגבול בין ירדן לסעודיהלאורך הגבול ועל הגבול בין ירדן לסעודיה

ביום השני - הדיונה הגדולה של נועם ויואב

ביום השני - הדיונה הגדולה של נועם ויואבביום השני - הדיונה הגדולה של נועם ויואב

בדרך מהגבול הסעודי לקע געפר - נסיעת שבילים ב 120 קמ'ש

בדרך מהגבול הסעודי לקע געפר - נסיעת שבילים ב 120 קמ'שבדרך מהגבול הסעודי לקע געפר - נסיעת שבילים ב 120 קמ'שבדרך מהגבול הסעודי לקע געפר - נסיעת שבילים ב 120 קמ'שבדרך מהגבול הסעודי לקע געפר - נסיעת שבילים ב 120 קמ'ש

ביום השני - קע ג'עפר

ביום השני - קע ג'עפרביום השני - קע ג'עפר

עוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחב

עוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחבעוד מקע געפר - ימה שטוחה, יבשה וענקית, אותה חצינו לרוחב

בסיום היום השני - במצודת טובא

בסיום היום השני - במצודת טובאבסיום היום השני - במצודת טובא

כביש 5 (כביש סאדם חוסיין) וקצר טובא

כביש 5 (כביש סאדם חוסיין) וקצר טובאכביש 5 (כביש סאדם חוסיין) וקצר טובאכביש 5 (כביש סאדם חוסיין) וקצר טובאכביש 5 (כביש סאדם חוסיין) וקצר טובא

ביום השלישי - למרגלות מטוס האלמנות

ביום השלישי - למרגלות מטוס האלמנותביום השלישי - למרגלות מטוס האלמנות

ביום השלישי - קאסר בורקו

ביום השלישי - קאסר בורקוביום השלישי - קאסר בורקו

למרגלות גבל דרוז המצודה הכי דרום מזרחית באימפריה הרומית

למרגלות גבל דרוז המצודה הכי דרום מזרחית באימפריה הרומיתלמרגלות גבל דרוז המצודה הכי דרום מזרחית באימפריה הרומיתלמרגלות גבל דרוז המצודה הכי דרום מזרחית באימפריה הרומיתלמרגלות גבל דרוז המצודה הכי דרום מזרחית באימפריה הרומית

ביום השלישי - ליד האגם של בורקו

ביום השלישי - ליד האגם של בורקוביום השלישי - ליד האגם של בורקו

ביום השלישי - 75 ק''מ מהגבול עם עיראק

ביום השלישי - 75 ק''מ מהגבול עם עיראקביום השלישי - 75 ק''מ מהגבול עם עיראק

עוד קצת שלטים מהמסע מזרחה

עוד קצת שלטים מהמסע מזרחהעוד קצת שלטים מהמסע מזרחהעוד קצת שלטים מהמסע מזרחהעוד קצת שלטים מהמסע מזרחה

ים במדבר

ים במדברים במדבר

עמוק מזרחה ב'ידית' של ירדן - מישורי הלס מוצפים במים

עמוק מזרחה ב'ידית' של ירדן - מישורי הלס מוצפים במיםעמוק מזרחה ב'ידית' של ירדן - מישורי הלס מוצפים במיםעמוק מזרחה ב'ידית' של ירדן - מישורי הלס מוצפים במיםעמוק מזרחה ב'ידית' של ירדן - מישורי הלס מוצפים במים

ביום השלישי - על ציר הטאפ, שמגיע מסעודיה

ביום השלישי - על ציר הטאפ, שמגיע מסעודיהביום השלישי - על ציר הטאפ, שמגיע מסעודיה

צירי הנפט החוצים את ירדן - ציר ה-H וציר ה-TAP

צירי הנפט החוצים את ירדן - ציר ה-H וציר ה-TAPצירי הנפט החוצים את ירדן - ציר ה-H וציר ה-TAPצירי הנפט החוצים את ירדן - ציר ה-H וציר ה-TAPצירי הנפט החוצים את ירדן - ציר ה-H וציר ה-TAP

ביום הרביעי - באזרק אל דרוז'

ביום הרביעי - באזרק אל דרוז'ביום הרביעי - באזרק אל דרוז'

אזרק אל דרוז - 2,000 שנים של היסטוריה בין אבני הבזלת

אזרק אל דרוז - 2,000 שנים של היסטוריה בין אבני הבזלתאזרק אל דרוז - 2,000 שנים של היסטוריה בין אבני הבזלתאזרק אל דרוז - 2,000 שנים של היסטוריה בין אבני הבזלתאזרק אל דרוז - 2,000 שנים של היסטוריה בין אבני הבזלת

ביום הרביעי - בוילה של עמרה

ביום הרביעי - בוילה של עמרהביום הרביעי - בוילה של עמרה

ביום הרביעי - במצודת חארנה

ביום הרביעי - במצודת חארנהביום הרביעי - במצודת חארנה

מצודות מתקופת בית אומיה - קסר עמרה וקסר חאראנה

מצודות מתקופת בית אומיה - קסר עמרה וקסר חאראנהמצודות מתקופת בית אומיה - קסר עמרה וקסר חאראנהמצודות מתקופת בית אומיה - קסר עמרה וקסר חאראנהמצודות מתקופת בית אומיה - קסר עמרה וקסר חאראנה

בסיום היום הרביעי - במוזיאון המכוניות של המלך חוסיין

בסיום היום הרביעי - במוזיאון המכוניות של המלך חוסייןבסיום היום הרביעי - במוזיאון המכוניות של המלך חוסיין

איזה כייף להיות מלך!

איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!איזה כייף להיות מלך!

קישורים נוספים:

אלבום התמונות של קובי יוגב מהמסע מזרחה אלבום התמונות של חננית ויורם קולטאי מהמסע מזרחה אלבום התמונות של יואב יונגמן מהמסע מזרחה מצודות המדבר שבמזרח ירדן הרכבת החיג'אזית דרכי הנפט החוצות את ירדן קישור לפרטים על המסע למזרח ירדן

תגובות

3 תגובות

1

גולדברג

17 בפברואר 2012 ב 17:55

כתבהחדשה מזרח-ירדן 2/2012

מהנה , מרתק , מדהים ביופיו,מסע של כייף גדול ,חבורה מצחיקה שהתחברה מיידית, תודה לעופר על הובלה בטוחה בכל שלב של המסע ,ועל הידע הרב ששהפגין כייף שרק התמונות יכולות להמחיש.

2

Ogash Ofer

19 בפברואר 2012 ב 12:08

אלבומי תמונות של קובי, חיננית והיונגמנים

הוספנו קישורים לאלבומי תמונות של המטיילים.
לכולם תמונות דומות, אבל כל אחד מזווית אחרת...
מקסים!
איזה כיף שזה לא נגמר!
עופר

3

hkoltai

27 בפברואר 2012 ב 15:42

מסע מדהים

לא נשכח את החופש, המרחבים....
תודה לך, עופר.
חננית ויורם