חזרה לויקי

שיפוע

  • שתף:
  • שלח
  • הדפסה

שיפוע בכביש או שיפוע צד!
מה אומר תמרור השיפוע המוצב לצידי הדרכים?
איך יודעים האם לפנינו עלייה או ירידה? ומה משמעות האחוזים?
בסיום קישור לטיפ-שטח: שיפוע צד - סכנה!!!

10\% שיפוע בעליה

תמרור השיפוע המוצב לצד הדרך מכין את הנוהג בכביש לקראת העליה או הירידה הקרובה ועוצמת השיפוע / התלילות בה.
האבחנה בין עליה לירידה היא בהתאמה לכיוון הכיתוב של המספרים – בקריאה משמאל לימין.

10\% שיפוע בירידה

השיפוע הוא היחס בן הפרש הגובה לשינוי במרחק

ערך גדול יותר (של האחוזים) מצביע על תלילות גדולה יותר של השיפוע.
השיפוע שווה להפרש הגובה חלקי המרחק האופקי בין הנקודה הגבוהה לנקודה הנמוכה.
כדי לקבל תוצאה באחוזים יש להכפיל את התוצאה המתקבלת ב-100.
לדוגמא:
5 אחוז של שיפוע שווה לטיפוס של 50 מטרים לאורך של קילומטר.
ו-45 מעלות של שיפוע שווה לטיפוס של קילומטר לאורכו של קילומטר.

קצת חוקים מתקנות התעבורה בישראל:

סעיף 48 (ג) לתקנות התעבורה:
הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימין ולנסוע בשול הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו.
סעיף 74 (ג) לתקנות התעבורה:
נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד בדרך בעלת שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי; היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי, ואם היה בעליה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי; ברכב בעל הילוכים אוטומטיים, ישלב הנוהג את הילוך החניה.
סעיף 159 (ב) לתקנות התעבורה:
הוצב בדרך תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת לא ינהג אדם רכב מנועי באותה ירידה אלא בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע ואורך היחידה.
ולא מצאתי את הסעיף בתקנות התעבורה, אבל ככול שאני יודע:
יש לתת זכות קדימה לרכב המטפס בעלייה.

עלייה לפניך...

ירידה לפניך... הישאר בהילוך נמוך!

בירידה ארוכה ומתמשכת מומלץ לבלום ולהאט את הרכב באמצעות המנוע.
בתיבת הילוכים (גיר) ידני - משלבים להילוך נמוך ושומעים את המנוע בסל''ד גבוה מאט את הרכב.
בתיבת הילוכים (גיר) אוטומטית - נועלים את תיבת ההילוכים כך שלא תוכל לעלות להילוך גבוה יותר - מורידים ממצב נסיעה D להילוך 1,2 או 3. (לפעמים 1 רשום גם כ- L, ואין הכוונה להילוך LOW של תיבת העברה).
בתיבת הילוכים חדישה מסוג טיפטרוניק ודומיה - מעבירים למצב ידני ובוחרים הילוך נמוך.

ירידה לפניך...

קישור לטיפ שטח:

שיפוע צד - סכנה!!!

הערך באינציקלושטח - שיפוע צד