חזרה לויקי

HDC

בקרת ירידה במורד Hill Descent Control מערכת אלקטרונית המווסתת את מהירות הרכב בירידה חדה בשטח תוך כדי שמירה על אחיזת הצמיגים בקרקע.