שטח 4X4 > כתבות > ביטוח וחוק

מכרת רכב שעבר תאונה במחיר המחירון? עדיין תהיה זכאי לפיצוי על ירידת ערך

המבוטח מכר את רכבו לאחר התאונה מבלי שיתקן אותו ובמחיר שאינו נופל ממחיר רכב שלא עבר תאונה.
הנה כי כן, טענה הפניקס, התאונה לא גרמה לרכב כל ירידת ערך.
האמנם? הקשתה הרשמת הבכירה דורון זיו-אב מבית משפט השלום בראשון לציון?

image

התמונה מתוך מסע של אתר השטח בגיאורגיה ואין לה כל קשר לכתבה

רכבו של רון נפגע על ידי רכב נהוג בידי מבוטח בחברת הפניקס. על פי נסיבות התאונה, היה ברור כי מבוטח הפניקס אשם בתאונה. לכן הפניקס, כמבטחת שלו, אחראית לפצות את רון. אפילו הפניקס לא העיזה לחלוק על כך. עם זאת, הפניקס עוררה "מחלוקת עקרונית" בכל הנוגע לזכאותו של רון לקבל פיצוי על ירידת ערך הרכב כתוצאה מהתאונה.

זו המחלוקת העקרונית: רון דיווח ביושר להפניקס, כי מכר את הרכב מבלי שיתקן אותו והעביר להפניקס את הסכם המכר. מסלקי התביעות בהפניקס בדקו את התמורה שרון קיבל במכירת הרכב, ועטו כמוצאי שלל רב על העובדה שהתמורה לא נפלה ממחיר רכב שלא עבר תאונה במחירון יצחק לוי. הנה כי כן, הודיעו לרון, לא נגרם לך כל חיסרון כיס. מכרת את הרכב במחיר המחירון, לכן התאונה לא גרמה לרכב כל ירידת ערך. למעשה, הטיחו ברון, אתה מבקש "להתעשר" מהתאונה.

image

התמונה מתוך מסע של אתר השטח בגיאורגיה ואין לה כל קשר לכתבה

כל מי שעוסק בביטוח יודע, שמדובר בטענה, שחכמי התלמוד היו אומרים עליה בּוּקֵי סְרִיקֵי (דברי הבל). שר האוצר, על פי סמכותו בחוק, הנהיג בתחום ביטוח הרכב בישראל "פוליסה תקנית" וכפה את תנאיה על חברות הביטוח. על פי החוק, אסור לחברת ביטוח למכור ביטוח רכב עם תנאים נחותים מתנאי הפוליסה התקנית. והנה, בפוליסה התקנית, קבע שר האוצר במפורש כי את תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל ירידת ערך הרכב, יש לחשב לפי הנזק לרכב ביום התאונה. לכן אין כל משמעות לכך שלאחר התאונה, מכר המבוטח את הרכב שניזוק וקיבל עליו את מחיר המחירון או אפילו מחיר גבוה יותר. המועד הקובע להערכת ירידת הערך הוא לפי החוק, יום התאונה ולא יום מכירת הרכב שניזוק בתאונה.

מעבר לכך, הטענה מנוגדת להיגיון הצרוף. מכירת רכב עם נזק במחיר המחירון או מעליו, לא מעידה על כך שלרכב לא נגרמה ירידת ערך, אלא שערך השוק של הרכב בעת המכירה עלה על מחיר המחירון באותה עת. במילים אחרות, אילו הרכב לא היה ניזוק, המבוטח היה כנראה מקבל עבורו מחיר גבוה ממחיר המחירון. במקרה כזה, ההפרש בין מחיר המכירה בפועל לבין מחיר המחירון עשוי להוות, לעיתים, דווקא הוכחה לירידת ערך.

image

התמונה מתוך מסע של אתר השטח בגיאורגיה ואין לה כל קשר לכתבה

מכל מקום, המחלוקת בין רון להפניקס הגיעה בסופו של דבר להכרעת הרשמת הבכירה דורון זיו-אב מבית משפט השלום בראשון לציון.

הרשמת הבכירה לא התייחסה לעובדה שטענת הפניקס מנוגדת להוראת הפוליסה התקנית לפיה את נזקי הרכב יש לבדוק לפי מצבו ביום התאונה, אולם היא הגיעה למסקנה זהה לפי הגיונם של דברים. הנה כלשונה, "אין בעובדה שהרכב נמכר, לאחר התאונה, כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לפיצוי בגין נזקיו, או כדי להוסיף על זכותו זו. גם אם, באופן חריג, חלוף הזמן מעלה את ערכם של רכבים מהסוג אליו משתייך הרכב המבוטח, הרי שהמבוטח אמור היה ליהנות מעליית ערך השוק של הרכב כמו רכב דומה, שלא ניזוק. העובדה שהרכב ניזוק אמורה להירפא על ידי פסיקת פיצוי בגובה הנזק במועד קרות הנזק, וזאת במנותק משאלת תנודתיות ערך השוק של הרכב".

לסיכום, חשוב לדעת כי מכירת רכב במחיר העולה על "מחיר המחירון", לא שומטת את הבסיס לזכות לקבל פיצוי על ירידת ערך כתוצאה מנזק שנגרם לרכב בתאונה.

ועוד עניין חשוב הזכירה הרשמת דורון זיו-אב לציבור המבוטחים: אם אתם מוכרים את הרכב לאחר תאונה, עליכם ליידע את חברת הביטוח על המכירה ולאפשר לשמאי מטעמה לבדוק את הרכב. אחרת היא תטען שגרמתם לה "נזק ראייתי".

לאתר של עו"ד חיים קליר

image

התמונה מתוך מסע של אתר השטח בגיאורגיה ואין לה כל קשר לכתבה